กล่องค้นหา


ต้องการเพิ่ม NameMC บนเว็บไซต์ของคุณใช่ไหม? เลือกขนาดของกล่องค้นหา คัดลอก และวาง html ลงใน source code ของเว็บเพจของคุณ คุณสามารถปรับความกว้างของกล่องค้นหา โดยการปรับเปลี่ยน "width" คุณรักษณะ