AgenT2115


โปรไฟล์
ประวัติชี่อ
ข้อมูล
  • ที่อยู่
    🇵🇱Poland
  • Comptes
เซิร์ฟเวอร์โปรด (5)
สกิน (10)
ผ้าคลุม OptiFine
คำสั่งเพื่อได้รับหัว (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"AgenT2115"}
คำสั่งเพื่อได้รับหัว (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"AgenT2115"}