สวัสดี! เก่งทั้ง ภาษาไทย เเละภาษาอังกฤษ? ถ้าใช่ เราจะมีความสุขมากถ้าคุณช่วยเเปลภาษาไซด์นี้ คลิกที่นี่!

เซิร์ฟเวอร์ Minecraft ที่กำลังเป็นที่นิยม


อันดับเซิร์ฟเวอร์บรรยายผู้เล่นชอบ
# 1
play.skycrush.net
Spigot 1.12.2 SkyCrush » Skyblock 1.0 Released 90% Off Sale - store.skycrush.net
5 / 250♥ 268
# 2
stop.minecraft.dating
mc.prplz.iomc.prplz.io
0 / 0♥ 305
# 3
lemin.us
Lemin 1.7.x-1.12.x------------ Lemin Network ------------ A Classic Soup KitPvP Experience!
1 / 1♥ 260
# 4
minemen.club
HexaCord 1.7.x-1.8.xMinemen Club Season 4 and BuildUHC are out!
200 / 1000♥ 1282
# 5
hive.sexy
BeeCord 1.7.x ➜ 1.12.x The Hive BedWars, Hide and Seek More
2984 / 20000♥ 224
# 6
skyminigames.com.br
Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.xSky Minigames (1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12) Bed Wars Atualizado & Sky Wars Ranqueado Atualizado
4306 / 8500♥ 336
# 7
testncp.serv.nu
Paper 1.11.2HVH do you know da wae
0 / 100♥ 119
# 8
veltpvp.com
VeltPvP 1.7.x, 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.xVeltPvP i store.veltpvp.com - 95% Off Sale i Follow us on Twitter for updates: @VeltPvP
470 / 8000♥ 2026
# 9
faithfulmc.com
FaithfulMCFaithfulMC - 90% Off Sale and 2018 Keys * ii ALL SERVERS are now back ONLINE ii
188 / 5000♥ 771
# 10
minehq.com
ProxyPipe, Inc.Unknown server: minehq.com Please use the server domain to connect!
0 / 0♥ 119